Velo City 2018 præsentation

Indlægget Changing behavior amongst motorist and cyclists by measuring passing distance præsenteret på Velo City 2018 konferencen i Rio de Janeiro.

Udgivet i Publikationer Etiket:

Professionelle lastbilchauffører kører næsten altid ansvarsfuldt.

Fik du set denne video, der indtil nu er set af 10.000 via opslag på Facebook? Ellers se den her.

Som det ses i dette klip er der forskel på adfærd hos den professionelle chauførrer og føreren af en lille lastbil. Inden for samme minut blev jeg først overhalet tæt på af lille lastbil med sømmet i bund, for kort efter at opleve en hensynsfuld professionel chauffør, der holdt sig bag ved mig i ca. 25 sekunder, inden han stille og rolig overhalede mig med en passende afstand. Denne hensynsfuldhed oplever jeg gentagne gange hos professionelle chauffører – tak for det.

Boksen på cyklen viser afstanden til passerende køretøjer målt i tommer og ud til maks. 99 tommer. Dvs. der vises 59 er afstanden 150 cm. En rød lampe blinker, når afstanden er mindre end 59 tommer/150 cm.

 

Udgivet i Video klip af målinger Etiket:

Ingen bør cykle på Hadsundvej eller Hammelvej

Jeg ønsker at undersøge, hvorvidt afstanden påvirkes af hvem der sider på cyklen – dvs. barn, voksen, ældre etc. Derfor lavede jeg 23-4-2018 opslag på Facebook sider for Værum og Hald, hvor jeg efterlyste en yngre person max. 15 år, der mod 2.50 kr./passerende køretøj ville cykle på Hammelvej eller Hadsundvej.

Mit opslag affødte kraftige markeringer af, at ingen bør cykle på disse to veje – det vurderes som værende alt for farligt. Se tråd for Værum og tråd for Hald eller klip herunder taget taget d. 24-4.

Mit opslag (her for Værum):

Reaktioner fra Værum:

Reaktioner fra Hald:

Udgivet i Debat Etiket:

Del af projektforslag Brede kantbaner på et smalt budget

Cyklistforbundet Randers indsendte sammen med Randers kommune nedenstående projektforslag til Pulje til fremme af cyklisme, hvor vi bl.a. påtænkte at benytte Hold Afstand Til Cyklisten udstyret til målinger af før og efter passage afstande. Vi fik desværre ikke støtte til projektet.

Brede kantbaner med et smalt budget

Projektets hovedformål (300 tegn)

Med afsæt i asfaltindustriens teknikker til simple kantudvidelser, udvikles koncept til prisbillig etablering af brede cykelbaner ved veje i det åbne land. Der opbygges viden om effekt på passageafstand mellem køretøj og cyklist via før/efter målinger, og benyttelsen samt holdbarhed vil blive fulgt over 3 år.

Overordnet beskrivelse af projektet (1000 tegn)

El-cykler øger hverdagscyklistens aktionsradius betydeligt, hvorfor cyklen også for mange med bopæl i landdistrikter er et reelt alternativ til bilen ved transport mellem hjem og arbejde, skole, uddannelse eller fritidsaktiviteter. Manglende tryghed ved at cykle på trafikerede veje afholder dog mange fra at vælge cyklen – og der er kun plads til meget lidt cykelsti i kommunale økonomier.

Asfaltindustrien har udviklet teknikker, hvor en avanceret maskine i en arbejdsgang fræser kant og rabat og udlægger asfalt, således at kapaciteten er 1000 til 3000 meter pr. dag.

Projektet vil udvikle koncept for etablering af brede cykelbaner ved brug af sådanne simple kantudvidelser. Der vil blive arbejdet med brug af kantstribe til forsegling af snit mellem vej og udvidelse, og holdbarheden vil blive fulgt over 3 år.  Effekt af kantbane på passageafstand mellem køretøj og cyklist vil blive kvantificeret ved før/efter målinger, og udviklingen i cyklisters benyttelse af kantbanen vil blive fulgt over tre år.

Forventede resultater og effekter

Projektet vil udvikle et anvendelsesrettet koncept og metodebeskrivelse for, hvordan simple kantudvidelser kan anvendes til anlæg af brede cykelbaner i det åbne land. Formidling vil ske via hjemmesiden www.bredekantbanermedsmaltbudget.dk. Udbredelse af konceptet forventes at resultere i 630 km nye kantbaner i DK inden 2022.

Km ny cykelsti/cykelbane: 3.1 km

Projektets start dato: 1. februar 2018

Projektets slut dato: 30. juni 2021

Projekttype: Videns projekt

Udgivet i Relationer Etiket: ,

Trafikdage 2017 præsentation

Herunder præsentation leveret på Trafikdage 2017 baseret på en ni sider lang artikel.

Under præsentationen anvendte jeg med god succes Kahoot til at få tilhørernes vurderinger af passage afstande. Til trods for, at tilhørerene alle var “trafik professionelle”, undervurderede de i den grad den faktiske afstand mellem cyklister og passerende køretøjer. Se detaljer i præsentationen (der efterfølgende er blevet udvidet).

 

Udgivet i Publikationer Etiket: , ,

Trafikdage 2017: Bedre trafikkultur via målinger af passage afstande mellem køretøjer og cyklister

 

 

Læs hele artiklen på Trafikdage 2017 eller abstraktet herunder:

Abstrakt
Ved brug af ultralyds baseret måler og video kamera monteret på cykel, er der foretaget 1.374 målinger af passage afstande mellem køretøjer og cyklist. Disse målinger er ud fra video af passager suppleret med oplysninger om køretøj, dets størrelse og fart samt forhold omkring vejens beskaffenhed og den øvrige trafik. Analyse af data viser bl.a., at middelværdien for passage afstand reduceres fra 175 til 135 cm ved modkommende trafik; at pang-farvet cykeljakke reducerer afstand med 10 cm; at afstanden er mindst i eftermiddags myldretid og størst i aftentimer, og at der ikke er forskelle i middelværdier mellem personbiler, varevogne/gulpladebiler, lastbiler og busser. Efterhånden som datagrundlag etableres, udnyttes disse data til at igangsætte en debat og dermed øget fokus om passage afstande. Målet er at gøre bilister mere opmærksomme på at passere med en tryghedsskabende afstand. Samtidig er forventningen også, at dokumentation af, at den faktiske afstand er noget større end den oplevede (alt for tæt på) afstand, kan bruges til at øge tryghedsfølelsen blandt cyklister.

 

 

 

Udgivet i Publikationer Etiket: ,

Hold Afstand til Cyklisten på Den Nationale Cykelkonference 2017

Jeg havde fornøjelsen af at give et ganske kort oplæg (5 minutter – max. 4 slides) på Den Nationale Cykelkonference i Esbjerg. Oplægget var en blandt fem intro til sessionen Trafiksikkerhed, målgrupper og tryghed.

Udgivet i Publikationer Etiket:

Abstract til Trafikdage 2017

Abstrakt Trafikdage 2017, 28.-29. august på Aalborg Universitet

Bedre trafikkultur via målinger af passage afstande mellem køretøjer og cyklister

Baggrund

”I København buldrer cyklerne frem – i Randers tager de hellere bilen”. Sådan lød overskriften på første artikel i en tema serie, hvor Jyllands-Posten juli 2016 satte fokus på, at cyklingens andel er faldende i landdistrikterne samt i de små og mellemstore byer.

Det typiske billede i landdistrikter – men også i små og mellemstore byer – er, at cyklister i mangel af cykelstier må cykle på kørebanen. Dette sammen med stigende trafikmængder gør, at mange føler sig utrygge ved selv at cykle og ikke mindst ved at lade deres børn cykle. De fleste cyklister kan berette om, hvor de næsten blev ramt af forbipasserende køretøj eller hvordan lufttrykket fra store køretøjer har kastet deres børn i vejgrøften.

Cyklistforbundet har som mål at få flere til at cykle mere. Det mål fremmes ved at påvirke trafikkulturen i positiv retning, så flere bilister sørger for en tryghedsskabende afstand ved passage af cyklister. Som led i disse bestræbelser søgte og fik Cyklistforbundet i Randers støtte fra Trygfonden til gennemførelse af projektet ”Hold afstand til cyklisten”.

Formål

Formålet med projektet ”Hold afstand til cyklisten” er – ved brug af faktiske målinger af afstande mellem cyklister og passerende køretøjer – at skabe debat om og fokus på en forbedret trafikkultur, hvor bilister i større udstrækning passerer cyklister med passende stor sikkerhedsafstand.

Målet er at producere faktuel dokumentation, der vil blive anvendt til at igangsætte en debat og dermed øget fokus om passageafstande mellem køretøjer og cyklister. En sådan øget fokus vil gøre bilister mere opmærksomme på at passere med en tryghedsskabende afstand. Samtidig er forventningen også, at målingerne vil vise, at den faktiske afstand er noget større end den oplevede (alt for tæt på) afstand, og som sådan også ad den vej øge tryghedsfølelsen blandt cyklister.

Anvendte metoder, analyser og fremgangsmåde

Teknisk set-up

Afstanden til passerende køretøjer måles ved brug af en C3FT enhed, der monteret på cyklen benytter udnytter ultralyd til at måle afstanden til passerende køretøjer. Den målte afstand vises løbende i et display. Data gemmes ikke i C3FT enheden. I stedet benyttes et Garmin Virb Ulta action kamera, der placeres sådan, at en video optagelse både viser C3FT displayet og trafikken ved siden af og foran cyklisten. I kraft af video optagelse kan cyklisten i situationen indtale en besked som f.eks. ”Dette var ubehageligt”.

Data indsamling og behandling

Dataindsamling foregår ved at der cykles ifølge et opstillet scenario indtil der er registreret et tilstrækkeligt højt antal overhalinger. Databehandling omfatter gennemsening af video og ekstrahering og kategorisering af data fra video samt efterfølgende til klipning af video, så den alene indeholder overhalinger.

Idet de målte passage afstande ekstraheres fra video, kan der til den enkelte måling af passage afstand tilknyttes oplysninger om type af køretøj (personbil, varevogn/arbejdskøretøj, bus, lastbil), bilens størrelse hvis personbil (lille, mellem, stor), vurderet passage hastighed (langsom, normal, hurtigt), eventuelle kommentarer fra cyklisten, modkørende køretøjer?, indsnævringer af vejen? Foruden data for tid, sted, vejrlig, vejtype, cykel, cyklist og dennes påklædning.

Projektet råder over to sæt C3FT udstyr, hvilket giver mulighed for målinger, hvor forskellige cyklist typer cykler på samme vej med nogle få hundrede meters afstand, således at de vil blive passeret af samme bilist.

Kommunikation og debat

Indsamlede data gennemgås og der findes vinklinger, der vurderes velegnede til at fange medier og offentlighedens interesse. Disse vinklinger kommunikeres ud via hjemmeside, sociale medier og – når materialet har tyngde til dette – via pressemeddelelser.

Figur 1 Eksempel på data aflæsning fra video optagelse. Viste tal er i tommer – dvs. 36 er lig med 91 cm

Resultater

Indsamling af data er netop påbegyndt. Projektet slutter 31. august 2017 og vil derfor på Trafikdage kunne præsentere dels analyser på indsamlede data og dels eksempler på, hvordan disse data og analyser er anvendt til at skabe debat om køretøjers passage afstand til cyklister.

Nyhedsværdi

Der har indtil nu i Danmark ikke været særlig opmærksomhed på sikker afstand ved bilisters passage af cyklister. En række lande har indført sikre afstande som deciderede lovkrav: Belgien (1m), Frankrig (1m i byer, 1.5m udenfor byer), Portugal (1.5m) og i 27 af de amerikanske stater (NCSL, 2016) og senest også halvdelen af de australske stater (Bicycle Network, 2016), er der lovgivet om en 2, 3 eller 4 fods sikkerhedsafstand.

Nyeste forskningsmæssige bidrag kommer fra Dozza et al (2016), der bl.a. anbefaler at ”.. In light of these results, policies, campaigns, and training programs should help drivers understand that how cyclists perceive safety while being overtaken depends on clearances (both lateral and longitudinal) and speed.”

Referencer

Bicycle Network, 2016. Passing distance laws. [Online]: https://www.bicyclenetwork.com.au/general/policy-and-campaigns/3944/

Dozza M., Schindler R., Bianchi-Piccinini G., Karlsson J., 2016. How do drivers overtake cyclists? Accident Analysis and Prevention 88, pp 29–36

NCSL, 2016. Safely passing bicyclists chart. National Conference of State Legislatures. [Online]: http://www.ncsl.org/research/transportation/safely-passing-bicyclists.aspx

Udgivet i Publikationer Etiket: ,

Forslag om indlæg – Den Nationale Cykelkonference

I sidste øjeblik jeg at få indmeldt et forslag til indlæg til Den Nationale Cykelkonference 2017 under emnet ” Trafiksikkerhed, målgrupper og tryghed”. Her er hvad jeg skrev:

 

Kort om projektet

”Hold afstand til cyklisten” gennemføres af Cyklistforbundet i Randers, der af Trygfonden har fået 100.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Formålet med projektet er at skabe debat om og fokus på en bedre trafikkultur, hvor bilister holder sikker afstand under passage af cyklister.

I projektet bruger vi C3FT udstyr (se forklaring i denne video) monteret på cykler til at måle og video dokumentere, hvor tæt køretøjer kommer på cyklister under passage, samt undersøger, om passage afstand påvirkes af faktorer såsom cyklistens alder, hastighed, beklædning, tid på dagen og forhold omkring vejstrækningen.

Vore målinger producerer faktuel dokumentation, der vil blive anvendt til at igangsætte en debat og dermed øget fokus om emnet. En sådan øget fokus vil gøre bilister mere opmærksomme på at passere med en tryghedsskabende afstand. Samtidig er forventningen også, at målingerne vil vise, at den faktiske afstand er noget større end den oplevede (alt for tæt på) afstand, og som sådan også ad den vej øge tryghedsfølelsen blandt cyklister.

Vi har netop foretaget de første test kørsler – se et video klip på http://www.holdafstandtilcyklisten.dk/2017/03/17/hadsundvej-fra-hald-til-gjerlev-samt-oestermarksvej/

Præsentation på konferencen

Vi har to sæt C3FT udstyr, og vil inden konferencen gennemføre en lang række cykelture med måleudstyret, således at vi på konferencen kan præsentere

  • Den anvendte teknologi
  • Data for passage afstande og eventuelle faktorer, der synes at påvirke afstande (påklædning, cyklist, vejens beskaffenhed, biler/varevogne/lastbiler etc.)
  • Udvalgte video klip

Vi forventer ikke at lave en decideret videnskabelig analyse (målet er at skabe debat) – dog har vi netop orienteret Trafikforskningsgruppen / Harry Lahrmann om vort projekt og har tilkendegivet, at vi er interesseret i en form for samarbejde.

Supplerende info

Med 15 år som jordbrugsforsker og 16 års arbejde med innovation og udvikling i jordbruget, har jeg givet præsentationer på ca. 30 internationale konferencer og workshops.

Jeg har deltaget en del gange på Den Nationale Cykelkonference og ligeledes Velo City siden 2010 på nær 2013 i Wien.

Jeg er formand for Cyklistforbundet i Randers; er medlem af Cyklistforbundets hovedbestyrelse og er desuden medlem af Randers Byråd.

Udgivet i Publikationer Etiket: ,

Hadsundvej fra Hald til Gjerlev samt Østermarksvej

En tur i civil tøj, high-vis cykelhjelm og Rynkeby racer. Særdeles kraftig (10-12 m/s) vestenvind dvs. sidevind på Hadsundvej.

OBS: Alle visninger er i tommer dvs. 1 m = 39″; 1.5 m = 59″;  2 m = 79″

Kamera var placeret lige lavt nok, hvorved C3FT enheden fylder unødvendig meget. Anvendte “Capture mode” dvs. at en resultat bliver fastholdt på skærmen, såfremt afstanden er under 59 tommer.

Udgivet i Video klip af målinger Etiket: ,