Forslag om indlæg – Den Nationale Cykelkonference

I sidste øjeblik jeg at få indmeldt et forslag til indlæg til Den Nationale Cykelkonference 2017 under emnet ” Trafiksikkerhed, målgrupper og tryghed”. Her er hvad jeg skrev:

 

Kort om projektet

”Hold afstand til cyklisten” gennemføres af Cyklistforbundet i Randers, der af Trygfonden har fået 100.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Formålet med projektet er at skabe debat om og fokus på en bedre trafikkultur, hvor bilister holder sikker afstand under passage af cyklister.

I projektet bruger vi C3FT udstyr (se forklaring i denne video) monteret på cykler til at måle og video dokumentere, hvor tæt køretøjer kommer på cyklister under passage, samt undersøger, om passage afstand påvirkes af faktorer såsom cyklistens alder, hastighed, beklædning, tid på dagen og forhold omkring vejstrækningen.

Vore målinger producerer faktuel dokumentation, der vil blive anvendt til at igangsætte en debat og dermed øget fokus om emnet. En sådan øget fokus vil gøre bilister mere opmærksomme på at passere med en tryghedsskabende afstand. Samtidig er forventningen også, at målingerne vil vise, at den faktiske afstand er noget større end den oplevede (alt for tæt på) afstand, og som sådan også ad den vej øge tryghedsfølelsen blandt cyklister.

Vi har netop foretaget de første test kørsler – se et video klip på http://www.holdafstandtilcyklisten.dk/2017/03/17/hadsundvej-fra-hald-til-gjerlev-samt-oestermarksvej/

Præsentation på konferencen

Vi har to sæt C3FT udstyr, og vil inden konferencen gennemføre en lang række cykelture med måleudstyret, således at vi på konferencen kan præsentere

  • Den anvendte teknologi
  • Data for passage afstande og eventuelle faktorer, der synes at påvirke afstande (påklædning, cyklist, vejens beskaffenhed, biler/varevogne/lastbiler etc.)
  • Udvalgte video klip

Vi forventer ikke at lave en decideret videnskabelig analyse (målet er at skabe debat) – dog har vi netop orienteret Trafikforskningsgruppen / Harry Lahrmann om vort projekt og har tilkendegivet, at vi er interesseret i en form for samarbejde.

Supplerende info

Med 15 år som jordbrugsforsker og 16 års arbejde med innovation og udvikling i jordbruget, har jeg givet præsentationer på ca. 30 internationale konferencer og workshops.

Jeg har deltaget en del gange på Den Nationale Cykelkonference og ligeledes Velo City siden 2010 på nær 2013 i Wien.

Jeg er formand for Cyklistforbundet i Randers; er medlem af Cyklistforbundets hovedbestyrelse og er desuden medlem af Randers Byråd.

Etiket: ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*