Del af projektforslag Brede kantbaner på et smalt budget

Cyklistforbundet Randers indsendte sammen med Randers kommune nedenstående projektforslag til Pulje til fremme af cyklisme, hvor vi bl.a. påtænkte at benytte Hold Afstand Til Cyklisten udstyret til målinger af før og efter passage afstande. Vi fik desværre ikke støtte til projektet.

Brede kantbaner med et smalt budget

Projektets hovedformål (300 tegn)

Med afsæt i asfaltindustriens teknikker til simple kantudvidelser, udvikles koncept til prisbillig etablering af brede cykelbaner ved veje i det åbne land. Der opbygges viden om effekt på passageafstand mellem køretøj og cyklist via før/efter målinger, og benyttelsen samt holdbarhed vil blive fulgt over 3 år.

Overordnet beskrivelse af projektet (1000 tegn)

El-cykler øger hverdagscyklistens aktionsradius betydeligt, hvorfor cyklen også for mange med bopæl i landdistrikter er et reelt alternativ til bilen ved transport mellem hjem og arbejde, skole, uddannelse eller fritidsaktiviteter. Manglende tryghed ved at cykle på trafikerede veje afholder dog mange fra at vælge cyklen – og der er kun plads til meget lidt cykelsti i kommunale økonomier.

Asfaltindustrien har udviklet teknikker, hvor en avanceret maskine i en arbejdsgang fræser kant og rabat og udlægger asfalt, således at kapaciteten er 1000 til 3000 meter pr. dag.

Projektet vil udvikle koncept for etablering af brede cykelbaner ved brug af sådanne simple kantudvidelser. Der vil blive arbejdet med brug af kantstribe til forsegling af snit mellem vej og udvidelse, og holdbarheden vil blive fulgt over 3 år.  Effekt af kantbane på passageafstand mellem køretøj og cyklist vil blive kvantificeret ved før/efter målinger, og udviklingen i cyklisters benyttelse af kantbanen vil blive fulgt over tre år.

Forventede resultater og effekter

Projektet vil udvikle et anvendelsesrettet koncept og metodebeskrivelse for, hvordan simple kantudvidelser kan anvendes til anlæg af brede cykelbaner i det åbne land. Formidling vil ske via hjemmesiden www.bredekantbanermedsmaltbudget.dk. Udbredelse af konceptet forventes at resultere i 630 km nye kantbaner i DK inden 2022.

Km ny cykelsti/cykelbane: 3.1 km

Projektets start dato: 1. februar 2018

Projektets slut dato: 30. juni 2021

Projekttype: Videns projekt

Etiket: ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*